• Ciska Dresselhuys

  “Ouderen moet zich niet in het opa- en omahoekje laten duwen.” Cisca Dresselhuys (1943) begon haar journalistieke carrière bij dagblad Trouw, maar is vooral bekend als voorvechter van de rechten van de vrouw als hoofdredactrice van het feministische maandblad Opzij. Nu zij met pensioen is, gaat haar aandacht vooral uit naar de emancipatie van de…

 • Effectieve sociale interventies

  In de sociale sector zijn veel projecten en methoden ontwikkeld. Wat echter tot voor kort ontbrak was een overzicht van beschikbare methoden en kennis over de effectiviteit van deze methoden. Daarom heeft het Ministerie van VWS ervoor gekozen een openbaar toegankelijke databank in te richten, waarin niet alleen de meest gebruikte en veelbelovende methoden zijn…

 • Herman van Veen

  “Je bent rijker aan herinneringen, er is meer tover” “Stopt mijn lied, stopt mijn adem”, zegt Herman van Veen, die vorig jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikte. Stoppen met werken is voor deze veelzijdige artiest geen optie. Gezien zijn enorme oeuvre, komt dit niet als verrassing. Hij zal, met evenveel maatschappelijk engagement als in zijn jongere…

 • Jan Terlouw

  ‘Nadenken over de toekomst is in strijd met onze natuur’ Waarheid en schoonheid zijn de kernbegrippen in het leven van Jan Terlouw. Als wetenschapper streefde hij de waarheid na, als politicus en schrijver idealen als democratie en liberalisme. In zijn vrije tijd vindt hij rust in de schoonheid van de natuur, de kunsten en de…

 • Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

  In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Meerdere maatschappelijke organisaties houden zich hier vaak op verschillende manieren mee bezig. Meestal ontbreekt echter een structureel, systematisch en samenhangend beleid waarin deze activiteiten zijn ingebed. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat er soms alleen aandacht is voor eenzaamheid onder…

 • Toolkit Verzilveren

  Het is bekend: het aantal 65-plussers neemt snel toe en maakt een steeds groter deel uit van de Nederlandse bevolking. Wat oneerbiedig noemen we dat ‘vergrijzing’. De meeste aandacht gaat uit naar de risico’s die deze maatschappelijke verandering met zich mee brengt: hoe houden we onze pensioenen en ouderenzorg overeind? Maar er is natuurlijk ook…

 • Wmo moet geen wet voor de zelfredzamen worden

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is precies vijf jaar oud en ontgroeit zijn kinderschoenen. Een goed moment voor reflectie. We moeten oppassen dat we niet doorschieten in ons streven naar zelfredzaamheid. Niemand weet hoe de samenleving er in 2040 precies uitziet. Maar dat betekent niet dat het geen zin heeft om na te denken over de…

 • Brochure: omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers

  Als hulpverlener of naaste van iemand die zich eenzaam voelt, kun je eenzaamheid van anderen zomaar over het hoofd zien. Want eenzaamheid is niet altijd gemakkelijk te herkennen en bij mantelzorgers is dat niet anders. Door goed te kijken naar de sociale context waarbinnen de zorg wordt verleend, kun je als hulpverlener of naaste de…

 • Sterke verhalen: burgerinitiatieven voor voorzieningen in dorpen

  Kleine dorpen van 1.000 tot 1.500 inwoners verliezen steeds vaker voorzieningen zoals winkels en cafés. Ouderen en mensen met beperkingen trekken weg door het tekort aan geschikte woningen. Bewoners van dit soort dorpen beseffen dat niet alle voorzieningen op deze kleine schaal beschikbaar kunnen zijn. Toch nemen burgers juist in kleine dorpen initiatief en verantwoordelijkheid…

 • Eenmalig tijdschrift ‘De MO’

  Ter gelegenheid van vijf jaar Wmo heeft MOVISIE een eenmalig magazine over de toekomst van maatschappelijke ondersteuning uitgegeven: ‘De Mo’. Vijf invloedrijke Nederlanders laten hun licht schijnen over Nederland in 2040. Dit zijn Iris Meerts (Stichting Zelforganisatie), Anne-Rose Abendanon (Cordaan), Maarten Hajer (directeur Planbureau voor de Leefomgeving), Alexander Rinnooy Kan (SER) en Stefano Marzano (voormalig hoofd…