Effectieve sociale interventies

In de sociale sector zijn veel projecten en methoden ontwikkeld. Wat echter tot voor kort ontbrak was een overzicht van beschikbare methoden en kennis over de effectiviteit van deze methoden. Daarom heeft het Ministerie van VWS ervoor gekozen een openbaar toegankelijke databank in te richten, waarin niet alleen de meest gebruikte en veelbelovende methoden zijn beschreven, maar waarin ook de beschikbare kennis over de effectiviteit van deze interventies is opgenomen. Een belangrijke stap bij het opzetten van de ‘Databank Effectieve Sociale Interventies’ waren verkennende onderzoeken naar de beschikbare methoden in de sociale sector. Voor de thema’s ‘ouderenparticipatie‘ , ‘eenzaamheid‘  en ‘actief burgerschap‘ heb ik deze verkennende onderzoeken uitgevoerd. De eindrapporten bestaan uit een schets van het thema en de maatschappelijke context, een overzicht van de beschikbare interventies en een conclusie. Download hieronder de rapporten.

- Verkenning Eenzaamheid.
- Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies.
- Stimuleren van Maatschappelijke Inzet Senioren.

In tijdschrift Geron verscheen een artikel naar aanleiding van het onderzoek naar interventies gericht op maatschappelijke inzet van senioren.

 
Post Comment