Eenmalig tijdschrift ‘De MO’

Ter gelegenheid van vijf jaar Wmo heeft MOVISIE een eenmalig magazine over de toekomst van maatschappelijke ondersteuning uitgegeven: ‘De Mo’. Vijf invloedrijke Nederlanders laten hun licht schijnen over Nederland in 2040. Dit zijn Iris Meerts (Stichting Zelforganisatie), Anne-Rose Abendanon (Cordaan), Maarten Hajer (directeur Planbureau voor de Leefomgeving), Alexander Rinnooy Kan (SER) en Stefano Marzano (voormalig hoofd van Philips Design). Op hun visies reageren zeven jonge promovendi. De redactie van het tijdschrift was in handen van Aletta Winsemius, Jan Willem van de Maat en Jurriaan Omlo.
Post Comment