Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Meerdere maatschappelijke organisaties houden zich hier vaak op verschillende manieren mee bezig. Meestal ontbreekt echter een structureel, systematisch en samenhangend beleid waarin deze activiteiten zijn ingebed. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat er soms alleen aandacht is voor eenzaamheid onder ouderen. Voor een afgewogen aanpak van eenzaamheid is het van belang dat binnen gemeenten een heldere visie bestaat op de te bestrijden problematiek, zodat lokale partijen beter met elkaar kunnen samenwerken en hun aanbod op elkaar kunnen afstemmen. De handreiking ‘Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid’ ¬†biedt daarvoor concrete handvatten.

Download de publicatie hier.

 
Post Comment