Toolkit Verzilveren

Het is bekend: het aantal 65-plussers neemt snel toe en maakt een steeds groter deel uit van de Nederlandse bevolking. Wat oneerbiedig noemen we dat ‘vergrijzing’. De meeste aandacht gaat uit naar de risico’s die deze maatschappelijke verandering met zich mee brengt: hoe houden we onze pensioenen en ouderenzorg overeind? Maar er is natuurlijk ook die andere kant van de medaille: een groeiende groep mensen met een enorm potentieel dat erom vraagt ‘verzilverd’ te worden.

Om senioren meer mogelijkheden te geven zinvol en vitaal ouder te worden, heeft MOVISIE in 2006 het programma Zilveren Kracht opgezet. Hierin staat een omslag in het denken centraal: ouderen niet zien als last, maar als mensen met een groot potentieel aan kennis en ervaring. De kennis en praktijkervaring die MOVISIE heeft opgebouwd met dit meerjarige programma, ligt ten grondslag aan deze Toolkit. Waar vind je als senior de mogelijkheden om je kennis en ervaring in te zetten? En hoe verzilver je het potentieel van senioren als maatschappelijke organisatie of gemeente? Met deze publicatie bieden we praktische handvatten als antwoord op deze vragen.

Download de Toolkit hier.
Post Comment